Świat wokół nas jest piękny – choć ktoś może powiedzieć, że zawsze może być lepiej..

Może kiedyś zapełnimy tę stronę przykłady zastosowań inteligentnych systemów geoprzestrzennych. Teraz nad nimi pracujemy.